JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

 

Patent Sales

בשנים האחרונות הפכו פטנטים בתחומי תעשיה שונים להיות נכסים סחירים והמגמה להעבירם לידי אלה הזקוקים להם יותר הולכת וגוברת.

תהליך הרישום של פטנטים אורך מספר שנים וכרוך בהוצאות ניכרות. ניתן להצביע על שני שימושים אסטרטגיים בפטנט המצדיקים את ההשקעה הכרוכה ברישום ואחזקה של פטנט: השגת יתרון תחרותי בשוק המוצר ו Cross Licensing.

יתרון תחרותי
פטנט אינו מקנה לבעליו אלא זכות משפטית לפנות לבית המשפט על מנת לנסות ולתבוע את הפסקת השימוש בהמצאה המוגנת בפטנט. עלות מימוש זכות זו, קרי עריכת מחקר מעמיק להוכחת ההפרה, ואכיפת הפטנט בבית משפט אמריקאי מגיעה ל 4 מליון דולר בממוצע למקרה הפרה יחיד, בתהליך האורך כ 3-4 שנים.
במקרים בהם ההמצאה המוגנת מקנה יתרון תחרותי משמעותי לבעליה במכירת מוצריו בשוק הרלוונטי, אכיפת הפטנט מהווה איום כלפי מתחרים העלולים להפסיד במשפט על הפרת הפטנט.
מאידך, במקרים אחרים, חברות רבות מתקשות להצביע על קשר ישיר בין קיומו של הפטנט המגן על המצאותיהן לבין הצלחתם המסחרית בשוק המוצר. במקרים אלה, חברות מתחרות אינן נמנעות מהפרת הפטנט בשל הסיכוי הנמוך לאכיפתו נגדן, ואלמנט ההרתעה מתמוסס ונמוג.

Cross Licensing
חברות מוצר רבות רושמות פטנטים ומתחזקות אותם משך שנים במטרה להתגונן באמצעותם מול טענות כי מוצריהם מפרים פטנטים של חברות מתחרות. חברות אלה מקוות כי תוכלנה לטעון כנגד כי אף הפטנטים שלהן מופרים על ידי מוצרי החברות המתחרות, ובכך להביא למעין קיזוז ומחילה הדדית (Cross Licensing). בפועל, תקוות אלה מתגשמות רק בחלק קטן מהמקרים. במרבית המקרים, תביעות בגין הפרות פטנט מוגשות על ידי חברות גדולות בעלות עשרות, מאות, ולעיתים אף אלפי פטנטים, ולחלופין על ידי חברות המחזיקות בפטנטים לשם אכיפתם בלבד מבלי שהן מייצרות או משווקות דבר ("טרולים")
אסטרטגית ה Cross Licensing אינה יעילה בהעדר הדדיות במספר ואיכות הפטנטים בין שתי החברות הניצות. למעשה, לחברות שאינן מחזיקות במספר רב של פטנטים איכותיים אין סיכוי של ממש לעשות שימוש בפטנטים שלהן במסגרת של Cross Licensing.
השימוש בפטנטים נגד טרולים אף הוא איננו ישים הואיל ולא ניתן לטעון כלפי מי שאינו מייצר או מוכר מוצרים כלשהם כי מוצריו מפרים פטנטים.

רישום פטנטים ואחזקתם משך שנים ארוכות מתבררים לעיתים קרובות כחסרי תוחלת עבור חברות שאין ביכולתן או ברצונן להכנס להליכי אכיפה ברחבי העולם, ועבור חברות המחזיקות במספר מועט של פטנטים באופן יחסי לאלה של חברות עמן הן מעוניינות להתקשר ב Cross Licensing.

שוק הקניין הרוחני
שוק הקניין הרוחני נמצא בפריחה חסרת תקדים. חברות רבות המייצרות ומוכרות במערב תרות אחר פטנטים המכסים את מוצריהן. בקרב חברות מערביות וחברות אמריקאיות בפרט קיימת זיקה הדוקה בין גובה המכירות לבין גודל ואיכות פורטפוליו הפטנטים. זיקה זו נובעת מכך שחלק יחסי משמעותי מהמכירות מושקע במחקר ופיתוח, ובמדינות בהן חוקי קניין רוחני נאכפים, כמות הפטנטים ואיכותם משקפים את השקעות החברות במחקר ופיתוח. כך נוצר שוק משגשג של פטנטים המועברים מיד אל יד בהתאם לצרכים ספציפיים. חברה שמכירותיה בתחום טכנולוגי מסויים מאמירות תשאף להשלים חוסרים בפורטפוליו הפטנטים שלה על מנת להגן על מכירות אלה, בעוד שחברות שמכירותהן אינן מצדיקות אחזקה של מספר יחסי רב של פטנטים מציעות נכסים אלה למכירה תמורת סכומים גבוהים ביותר בהתאם לכמות ואופי הממכר.
בעבר, עמד לרשות חברות שבקשו למכור את קניינן הרוחני מספר מצומצם של אפשרויות, וכאשר נעשתה מכירה, הדבר נעשה במחיר נמוך בדרך כלל, אשר לא שיקף את ערכם הנכון של הפטנטים שנמכרו. תכונה זו תרמה להעדר המוטיבציה של חברות למכור פטנטים שברשותם, ולנוכח הנטל הפיננסי הכרוך באחזקת הפטנטים, נאלצו חברות אלה לנטוש פטנטים איכותיים רבים. חברות שלא נטשו, המשיכו לשלם עשרות אלפי דולרים על אחזקת פטנטים על למועד פקיעתם מבלי שהיה בידן להציע על תרומתם של פטנטים אלה לשורה התחתונה בדוחות הרווח והפסד.
כיום, עומדות לבעלי פטנטים אפשרויות רבות להשיא רווחים נאים ממכירת פטנטים ובכך לזכות ליחס החזר על השקעה (ROI) נאה בגין פטנטים אלה, וזאת בשל הביקוש הגובר לפטנטים איכותיים, והשתכללותו של שוק הקניין הרוחני.

הערכת שווי
אחד האתגרים בעסקאות מכר של פטנטים נוגע לתמחור העסקה. פטנטים הם נכסים מורכבים המחייבים אנליזה מורכבת המשלבת נתוח משפטי, טכני ועסקי של הנכס הנמכר, האפליקציות עליהן הוא קורא, והשוק הרלוונטי.
לפי הגדרתו, פטנט הוא נכס ייחודי. ככזה, אין לו מחיר שוק שכן קשה להשוות עסקה אחת לאחרת כפי שהדבר נעשה בקלות יחסית בנוגע לנכסי נדל"ן ונכסים נדים. יתרה מכך, בתהליך הערכת השווי של פטנט מעורבים גורמים בלתי קונבנציונליים, ונבדקות שאלות כגון היקף ועומק תביעות (claims) הפטנט, תוקפו המשפטי של הפטנט ומגבלות משפטיות על השימוש בו, היקף השימוש בפועל בהמצאה המוגנת, גודל השוק הרלוונטי הקיים, הפונציאל לשימוש עתידי בהמצאה, וקיומן של חלופות טכנולוגיות.

ביצוע עסקה
מציאת קונה מעוניין לפטנט אשר יסכים לרוכשו במחיר המשקף את הפונטציאל המלא הגלום בו היא אולי המשוכה הגבוהה ביותר במסלול לקראת סגירת עסקה למכירת פטנט, זאת בנבדל מעסקאות למכירת טכנולוגיה. במקרים רבים, בעלי פטנטים – יחידים, חברות, מכוני מחקר, ואוניברסיטאות ממוקדים בפיתוח טכנולוגי ומדעי אך נעדרים אותם קשרים עסקיים עם קונים פוטנציאליים הדרושים לכינונה של עסקה מוצלחת במחיר הגבוה ביותר האפשרי.

מורכבות העסקה וריבוי האלמנטים המשפיעים על המחיר מחייבים התמחות ספציפית וממוקדת בתחום פעילות זה. ILeverage Group מפעילה גורמים מקצועיים מתחומי המשפט, הטכנולוגיה והעסקים, בעלי נסיון רב בעסקאות מכר פטנטים שכל מטרתם היא השאת מחיר העסקה, תוך השקעת משאבים אדירים לגילוי וחקירה של הנכסים הנמכרים, הטכנולוגיות, המוצרים והשווקים הרלוונטיים מהם נגזר המחיר, מהות העסקה והאסטרטגיות שינקטו למציאת הקונה המתאים ביותר למצוי הפוטנציאל הגלום בפטנט

 

 

 

© 2011, iLeverage Group, LLC. All rights reserved.